Školní obrazárna www.hogwarts.cz

Vítejte v síni obrazů

Fotografie pořídila: Rain Bow Arrow --- Komentáře: Esperanza Milagrosa --- Organizátor: Esperanza Milagrosa --- Účastníci: Betelgeuse Orionis, Clyde Tellmore, Esperanza Milagrosa, Jostein Lauierová, Mary Tellmore, Pedro Milagroso, Phillipa O Connel (s mudlátkem Tomíkem), Rain Bow Arrow a Tadí¤us Trottertickler.